GROW: Teams

Teamtraining, coaching en teambuilding die voorbij de oppervlakte gaan, gericht op resultaat en plezier!

Succes door verbinding

Er zijn veel facetten in het speelveld van een succesvol team, waarvan er veel (inter)menselijk en daardoor dynamisch zijn. Van het hebben van een gezamenlijk motiverend doel en heldere rolverdelingen tot de prachtige veelzijdigheid in eigenschappen, vaardigheden en communicatie binnen en tussen ons als personen: het speelt allemaal een bepalende rol. Daarbij zijn er verschillende inspiratiebronnen om uit te putten die input geven over succesvolle teams: wetenschap, best practices en onze eigen ervaringen.

De kunst is ál deze onderdelen met elkaar te verbinden om ze vóór ons te laten werken. In dit traject doen we dat samen. Niet alleen vergroten we ons bewustzijn van wat er nodig is om samen effectiever én leuker te werken, ook leren we onszelf en elkaar beter kennen. Waar dat opbouwend is, leren we om gedrag en resultaat te veranderen en we beoefenen de overtuigingen, vaardigheden en gewoontes die we nodig hebben om samen te groeien. We laten conventionele teambuilding achter ons door samen diep te duiken en te leren wat zich onder de oppervlakte afspeelt om samen doelgericht aan het werk te gaan: samenwerken heeft een heel nieuwe realiteit. Resultaat én werkplezier zullen elkaar versterken!

Ervaringen van partners en klanten

Melanie is een mensenmens. Ze is analytisch en empathisch: ze is heel goed in staat mensen hun hart te laten openen. Wat Melanie zegt, komt aan en wordt sterk ervaren door iedereen. Ze creëert heel snel een veilige omgeving, waarin mensen hun gevoelens uitten, terwijl ze dit niet snel zouden laten zien in een zakelijke omgeving. Melanie creëert de omstandigheden door hoe zij zelf is.

Dirk Norbruis

Eigenaar, Admikeur

Melanie maakte op een ludieke en een “eigenwijze” manier onderwerpen als samenwerken en vertrouwen openlijk bespreekbaar. Zowel uitvoerenden als het management namen deel aan de cursus en Melanie wist de boodschappen voor allen praktijkgericht te maken. We hebben veel kennis van haar opgedaan om onze manieren van handelen aan te passen voor een goede communicatie en samenwerking.

Otto Koops

Directeur Wildvank Gevelspecialisten B.V.

I have experienced Melanie as a person with an open mind, clever and business focused. She has excellent analytical skills and is very upright in pointing out areas open for improvement. With her strong view and clear vision on the cultural aspects of the organization she can stimulate co-workers on different levels in the organization to take action.

Bernadette Moors

Head of HR, Nationale-Nederlanden

Working with Melanie was very pleasant: her easy-going personality combined with a focus on getting things done means great results!

Michiel Tielemans

Managing Director, Colours

Melanie is people person. She is analytical and empathetic: she is very well able to help people open up their hearts. What Melanie says, comes across and is experienced strongly by everyone. She swiftly creates a safe environment in which people express their feelings, while they would not easily show this in a business environment. Melanie creates the circumstances because of who she as a person is.

Dirk Norbruis

Eigenaar, Admikeur

In a playful manner and in her own way, Melanie brings topics such as collaboration and trust out in the open. Both workers and management participated in the training and Melanie made the training content pratical for everyone. We have gained a lot of knowledge from her to adjust our actions for good communication and cooperation.

Otto Koops

Director Wildvank Gevelspecialisten B.V.

Het was erg prettig met Melanie te werken: haar ontspannen persoonlijkheid in combinatie met een focus op dingen gedaan krijgen betekent geweldige resultaten!

Michiel Tielemans

Managing Director, Colours

Ik heb Melanie ervaren als een persoon met een open geest, slim en bedrijfsgericht. Ze heeft uitstekende analytische vaardigheden en is oprecht in het aanduiden van gebieden die verbeterd kunnen worden. Met haar uitgesproken blik en heldere visie op de culturele aspecten van de organisatie is zij in staat medewerkers op verschillende niveau's in de organisatie te stimuleren om actie te ondernemen.

Bernadette Moors

Head of HR, Nationale-Nederlanden

Boek deze training direct of laat je adviseren.

Wanneer ik mij voorstel bij organisaties en mensen worden "samenwerken" en "cultuur" vaak met vingers in de lucht tussen aanhalingstekens geplaatst: het klinkt nou eenmaal een beetje vaag. Wanneer we aan de slag gaan, komt echter de herkenning. Samenwerken gaat niet over managementtermen, of over concepten buiten onszelf: het gaat over wie wij zijn, als mens - en hoe wij met elkaar en de wereld om ons heen omgaan. Zodra díe snaar geraakt wordt, praten we ineens allemaal over hetzelfde en is iedereen het erover eens: hier valt te winnen, want hier valt altíjd te leren.
Module 1
Introductie en inventarisatie
Module 2
Ontdekken: waarden en competenties
Module 3
Teamdoelmatigheid: dezelfde kant op
Module 4
Teamtraining: psychologie, groepsdynamiek en vaardigheden
Module 5
Verankeren: teambuilding
Module 6
Terugkomdagen: vraaggestuurd

Menselijke verandering

MSc Change Management

Wat drijft mensen, wat houdt hen tegen, hoe veranderen we? Dit is mijn specialisme.

BSc International Business & Management

Bedrijfskundig ligt mijn specialisme in complexiteit, chaos en groepsdynamica.

Mens eigen

We zijn allemaal mens: we willen allemaal minder verdriet en meer geluk. Vanuit deze verbinding kunnen we samen groeien.

Inspanning en ontspanning

Samen gaan we altijd tot de diepere laag onder het dagelijkse, afgewisseld met een goede portie humor en plezier!

Trainingstijd
5 of meer niet aangesloten trainingsdagen
Locatie
Op een locatie naar keuze (exclusief)
Deelnemers
Minimaal 8 en maximaal 12 personen
Prijs per deelnemer
€350,- / €250,- (MKB tot 25 FTE) per dag
Krachtteams_bouwen_teamontwikkeling_training_teambuilding_Grow_Personal

Wat mag je verwachten?

  • We vinden onze gezamenlijke reden van zijn en we maken rollen helder
  • Elk individu maakt het team: we groeien als geheel met ieder persoon als fundament
  • Samen leren we onze groepsdynamiek kennen: wat maakt ons sterk en wat kunnen we verbeteren?
  • We verbinden niet alleen als collega’s, maar als mensen met ieder een eigen verhaal
  • We trainen belangrijke (inter)persoonlijke vaardigheden
  • En natuurlijk vergeten we niet heel veel plezier te hebben samen!

Resultaat Gericht Samenwerken

Wanneer het gaat om strategische veranderingen en samenwerkingen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw, is verbinding cruciaal – maar niet altijd vanzelfsprekend. Grow Personal heeft samen met Dirk Norbruis van Admikeur de unieke connectie gelegd op het snijvlak van vastgoedonderhoud, bedrijfskunde, psychologie en groepsdynamica.

Resultaat Gericht Samenwerken Grow Personal en Admikeur

Leer door over teamontwikkeling als lid van de GROW Community